Pravidla účasti
v Českém kontingentu na WSJ 2019

Pravidla platí na samotném Jamboree i na dalších akcích kontingentu. Výjimky budou na každé akci oznámeny (například povinné nošení ID karty na setkání kontingentu pravděpodobně nebude).

 • Budu vždy nosit šátek a ID kartu, kromě chvil, kdy by mohly ohrožovat mé zdraví (sport…).
 • Budu se řídit skautským zákonem.
 • Budu respektovat jak české zákony, tak právní řád USA.
 • Budu se řídit pravidly akce, která vydají organizátoři WSJ 2019 a jejich pokyny
 • Po dobu trvání akce nebudu konzumovat alkohol ani jiné omamné látky.
 • Nebudu kouřit mimo vyhrazené prostory a pouze pokud je kouření v mém věku v USA legální.
 • Budu ohleduplný a tolerantní k ostatním.
 • Uvědomuji si, že reprezentuji skautské hnutí a ČR, a budu se chovat přiměřeně i mimo Jamboree Site (cestování, …).
 • Budu respektovat zvyky a tradice jiných kultur (včetně oblečení).
 • Souhlasím se storno podmínkami akce  a dále s tím, že v případě porušení řádu akce můžu být jako účastník vyloučen z akce bez nároku na vrácení poplatku.
 • Souhlasím se zpracováním předaných osobních a citlivých údajů mých či mého dítěte (dále jen: účastník) Junák – český skaut, z.s. sídlem Senovážné nám. 24, Praha 1 (dále jen: Junák) a s jejich předáním k dalšímu zpracování
  • 24th World Scout Jamboree
   1325 West Walnut Hill Lane
   P.O. Box 152079
   Irving, TX 75015-2079
   United States of America (dále jen: pořadatel WSJ2019). Osobní a citlivé údaje budou zpracovány a předány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v účinném znění (dále jen: zákon) v rozsahu nezbytném pro zajištění akce WSJ2019.
 • Souhlasím s tím, že Junák – český skaut, z.s. a pořadatel WSJ2019 zpracuje tyto osobní údaje:
  • identifikační údaje – jméno, příjmení, rodné číslo, přezdívka;
  • kontaktní údaje – kontaktní adresa, telefonická spojení, e-mail a podobné údaje;
  • údaje o zdravotním stavu, včetně zdravotních a stravovacích omezení.
 • Souhlasím s tím, že Junák – český skaut, z.s. a pořadatel WSJ2019 zpracuje i údaje o zdravotním stavu účastníka, které zákon označuje jako „citlivé údaje“. Jedná se o údaje nezbytné pro posouzení zdravotního stavu při účasti na WSJ2019 a též jako informace potřebné v případě nutnosti ošetření. Citlivé údaje mají k dispozici pouze činovníci přímo se podílející na WSJ2019 a jsou zpracovávány výhradně po dobu trvání WSJ2019. Pro zpracování těchto citlivých údajů uděluji svůj výslovný souhlas, s vědomím, že tento souhlas může být kdykoliv odvolán. Beru dále na vědomí, že zpracování osobních údajů je v Junáku dále upraveno vnitřními předpisy, aby tak byla zajištěna jejich ochrana před zneužitím. Údaje jsou určeny a mohou být zpřístupněny pouze činovníkům Junáka, kteří je potřebují pro výkon své funkce po dobu trvání WSJ2019.
 • Prohlašuji, že veškeré své osobní a citlivé údaje poskytuji dobrovolně. Beru na vědomí, že na základě písemné žádosti je Junák – český skaut, z.s. a pořadatel WSJ2019 povinen poskytnout mi informace o osobních a citlivých údajích o mně zpracovávaných, a to jednou za kalendářní rok bezplatně, jinak kdykoli za přiměřenou úhradu.
 • Výslovně dále souhlasím se zpracováním podobizny, obrazových snímků, obrazových a zvukových záznamů (tedy fotografií a videí), vznikajících při dokumentaci činnosti; zejména k jejich dalšímu použití v rámci činnosti Junáka a pořadatele WSJ 2019.

 

© Junák – český skaut 2018 | Registrační systém

Děkujeme za podporu: