Kolik bude jamboree
v USA 2019 stát?

Cena akce pro účastníky se skládá z několika částí a jejich výše se bude upřesňovat postupně. Důvodem je to, že část nákladů je v cizí měně a případný pohyb kurzu příslušnou částku možná nemálo ovlivní (vzhledem k uvolnění politiky ČNB zde doufáme, že k lepšímu). Druhým důvodem je to, že některé části poplatku se velmi složitě odhadují a budou upřesněny hned, jakmile to bude možné. Tedy především u letenek ihned, jakmile budou nasazeny do prodeje. Níže uvádíme předpokládaný rozptyl ceny. Každý účastník, resp. jeho zákonní zástupci, přihlášením se na akci, berou část rizika výkyvů cen na sebe.

Organizátoři akce a pořadatel Junák – český skaut, z.s. zajistí všem účastníkům ve své režii základní balíček vybavení účastníků, dopravu kontejneru s vybavením, pořízení a převoz ukázkových podsadových stanů a programového vybavení a pravděpodobně i pojištění. Na pokrytí těchto nákladů organizátoři budou shánět granty a sponzorské dary. Pokud se podaří náklady pokrýt a získat větší prostředky, budou použity na snížení poplatků pro jednotlivé účastníky.

Snížení finanční náročnosti je ale i v rukou samotných účastníků. Ze zkušeností minulých let víme, že je možné úspěšně žádat o podporu skautských středisek, okresy a kraje, zaměstnavatele nebo obec či komerční společnosti v regionech. Důležitá je snaha a píle každého.

výdaj předpokládaná cena poznámka
poplatek americkým organizátorům 909$ pro účastníky, CMT a vedoucí JO (tedy 20 000 - 22 000 Kč) placeno bude na konci roku 2017 aktuálním kurzem CZK/USD
840$ pro IST – mezinárodní servisní tým (tedy 18 500 - 20 500 Kč)
letenka a transport na tábořiště a zpět 20 000 Kč - 25 000 Kč letenky lze koupit teprve rok předem. Léto patří k dražším obdobím. Zvýšený zájem a nákup po skupinách jde proti nízké ceně.
IST si mohou nákup zajistit sami.
základní vybavení účastníka 0 Kč zajistí organizátoři (šátek, tričko apod.)
přípravné celostátní víkendy v ČR cca 3x300 Kč na ubytování a stravu
doplňkové vybavení účastníka dle nákupu v e-shopu volitelně
náklady na organizaci a akce a logistiku materiálu, krčma 0 Kč zajistí organizátoři (pokud se podaří, tak i pojištění)
cestování v USA – předakce 6 000 Kč - 10 000 Kč volitelně, pravděpodobně nabídneme více variant

Optimistická varianta tedy předpokládá náklady 38 500 Kč u servisáků a 40 900 Kč u mladších účastníků. Nejdražší předpoklad je pak 48 400 Kč u mladších účastníků (bez doplňkových volitelných příplatků).

Abychom zmírnili finanční náročnost platby, bude poplatek vybírán ve 3-4 splátkách rozdělených přibližně na třetiny.

  • Zálohu 15.000 Kč musí složit každý účastník nejpozději do konce listopadu 2017. Po odevzdání podepsané papírové přihlášky a zaplacením této zálohy se stává přihlášení závazným.
  • V roce 2018 bude třeba u těch, kdo využijí nákup letenky prostřednictvím kontingentu, třeba složit dalších 15.000 Kč
  • Do konce dubna 2019 pak bude potřeba uhradit poslední zálohu, jejíž výše bude upřesněna později (podle skutečných cen letenek, poplatků organizátorům, případných objednávek produktů v eshopu a výběru varianty předakce).
  • Po skončení akce - do konce roku 2019 pak organizátoři provedou individuální vyúčtování, tj. např. vrácení části peněz, pokud se podaří získat více prostředků z dotací, sponzorských darů nebo úspěšného provozu české krčmy na místě.

Storno podmínky akce

  1. Po odevzdání podepsané papírové přihlášky a zaplacení první zálohy se stává přihlášení závazným a případné změny se řídí těmito podmínkami.
  2. Pokud se účastník z nějakého důvodu rozhodne akce po závazném přihlášení se nezúčastnit (nebo z nějakých důvodů na akci jet nemůže), je potřeba, aby vypořádal své závazky. Tím je myšlena povinnost doplatit v co nejkratší možné době po zrušení účasti (max. do 3 měsíců) rozdíl mezi zaplacenou zálohou a náklady, které organizátoři na jeho účast vynaložili (tedy zaplacený účastnický poplatek americkým organizátorům, případně nákup letenky a individuální objednávka vybavení). Přesnou výši dlužné částky oznámí a doloží organizátoři bez zbytečného odkladu po obdržení rozhodnutí účastníka se nezúčastnit.
  3. Organizátoři mohou částku vypočtenou v předchozím bodě snížit nebo následně vrátit odhlášenému účastníkovi takové finanční prostředky, které se podaří následně získat zpět a tím ztrátu účastníka minimalizovat (např. organizátoři v USA vrátí nějakou část, pojišťovna vyplatí pojistku apod.).
  4. Odhlášený účastník může za sebe najít  náhradníka. V takovém případě vrátí organizátoři odhlášenému účastníkovi zaplacenou zálohu po odečtení poplatků se změnou jména související (např. změna jména na letenkách, poplatek americkým organizátorům apod.), případně účastník doplatí rozdíl zaplacené zálohy a skutečných nákladů spojených se změnou účastníka.

Příklad naplnění rozpočtu
z předchozího Jamboree

Po jamboree v Japonsku se nakonec účastníkům vracelo po 5000 Kč (díky úspěšnému fundraisingu). Řada účastníků zároveň získala podporu z různých míst. Věříme, že se nám podaří zajistit úspěšný provoz české krčmy a vydělat prostředky na podporu účastníků. A také, že získáme větší granty a sponzorské dary. Ač to tedy nyní vypadá jako velmi nákladná akce - možná až za 60 tisíc Kč / osobu (v nejdražší variantě s cestováním), skutečnost může být mnohem nižší. Může se podařit koupit letenky třeba jen za 15 tisíc Kč. A kdyby se opět podařilo sehnat prostředků tolik, že by se vracelo 5000 Kč a každý si vyjednal někde třeba další podporu ve výši 5000 Kč, dostanou se náklady na základní akci bez cestování pod 25.000 Kč. Rozptyl možností je tedy bohužel poměrně velký, ale jinak to nastavit nelze.

 

© Junák – český skaut 2018 | Registrační systém

Děkujeme za podporu: