často kladené otázky

Chci poznat Ameriku. Jak na to?

Jamboree je ideální příležitost pro prožití unikátní atmosféry, kdy se na jednom místě potkají skoro všechny státy světa. Samotnou pořadatelskou zemi, v našem případě Spojené státy Americké, na jamboree zas tolik pravděpodobně nepoznáme. Členové IST mohou před konáním jamboree nebo po něm využít příležitosti a část USA procestovat neorganizovaně po vlastní ose. Mladší účastníci pod 18 let a vedoucí jamoddílů/patrol možnost samostatně cestovat nemají, pro ně je hromadně organizován odlet z ČR a následně i přílet zpět. Abychom nemožnost vlastního cestování trochu kompenzovali, nabízíme tentokrát doplňkovou volitelnou akci PostEvent - tedy organizované cestování v USA po skončení jamboree. Cca týden poznávání východního pobřeží USA (především velká města Washington a NewYork, ale i další zajímavosti - připravujeme podrobnosti). Na PostEvent mohou jet všichni mladší účastníci a vedoucí jamoddílů/patrol, kteří se přihlásí. Ostatní se vrátí po skončení jamboree v nejbližším možném termínu domů. PostEvent bude velmi pravděpodobně nabídnut i pro zájemce z řad IST. Po skončení PostEventu se všichni mladší účastníci a jejich vedoucí organizovaně vrátí možnými leteckými spoji do ČR.

Jsem mladší účastník a chci sám cestovat. Jde to?

Nejde. A právě proto nabídneme organizovaný PostEvent - viz výše. Výjimky z organizovaného přesunu do USA nebo zpět do ČR jsou teoreticky možné pouze po písemném prohlášení rodičů, že tato cesta bude zajištěna v doprovodu jiné dospělé osoby, např. právě samotnými rodiči. Vyzvednutí a předání je pak možné pouze na začátku a na konci konání jamboree na tábořišti (tj. je např. možné, že si rodiče s účastníkem naplánují cestování po USA a vyzvednou ho na tábořišti po skončení akce. Ale není možné vyzvednutí např. v NewYorku v průběhu nebo po skončení PostEventu, není možné umožnit účastníkovi individuální cestu bez vyzvednutí rodičem apod.). Získání této výjímky není nárokové a podléhá souhlasu rodičů, vedoucího jamoddílu a vedení českého kontingentu.

Jak mám zaplatit účastnický poplatek?

Pokud již byla odeslána papírová přihláška a došlo k e-mailovému potvrzení jejího přijetí, je možné zaplatit první zálohu ve výši 15.000 Kč. Nejpozději je potřeba, aby peníze byly připsány na účet do konce listopadu 2017 – více o rozložení plateb je popsáno v sekci podmínky. Při veškerých platbách je třeba platit na účet na účet FIO 2100437022/2010 a nezapomenout uvést variabilní symbol účastníka. Ten každý najde v registračním systému a má tvar 360000XXX, kde místo XXX jsou číslice. V případě neuhrazení zálohy, bude účastník vyřazen. Nicméně existuje možnost domluvit si individuální nastavení platby.

Víza – potřebují účastníci víza? Zajistí je vedení kontingentu?

Každý občan ČR potřebuje pro vstup na území USA víza nebo pro cesty do 90 dní většinou stačí tzv. ESTA formulář. Detaily jsou na stránkách Ministerstva zahraničí ČR. Je povinností každého účastníka, aby si zajistil platný cestovní pas a vyřídil možnost do USA vycestovat. ESTA se provádí on-line a stojí několik set korun (14,- USD). Velmi pravděpodobně nabídneme pro zájemce nějaké hromadné zpracování.

Jak je to s pojištěním? Bude zajištěno centrálně? I na rizikové sporty?

Je odpovědností každého účastníka, aby si zajistil cestovní pojištění, které bude odpovídat programu jamboree a jeho preferenci. Vedení výpravy se stejně jako u minulého jamboree pokusí zajistit velmi výhodné pojištění hromadně. Podle toho, zda se nám podaří získat dodatečné finanční zdroje, tak pojištění buď zajistíme automaticky všem, nebo bude volitelnou nabídkou. U organizátorů zjistíme výčet plánovaných aktivit tak, aby mohly být do pojištění zahrnuty.

Kdy a kudy se poletí tam a zpět?

Bohužel zatím nevíme. Letenky letecké společnosti začínají nabízet vždy zhruba rok předem. Takže pak budeme hned reagovat a nakoupíme vhodné kombinace letů. Velmi pravděpodobně většina letů bude směřovat přímo do Washingtonu, který je relativně blízko místu konání akce a zároveň je tak velký, že do něj nebude problém sehnat velké množství míst.

Co je to HoHo, kdy a kde se ho zúčastníme?

Jedná se o zkratku programu Home Hospitality. Česky řečeno jde o (cca 2-3 denní) ubytování v rodinách skautů z pořádající země.

HoHo nebude dle informací organizátorů z bezpečnostních důvodů nabízeno.

Akce je velmi nákladná. Bude možné domluvit splátkový kalendář?

Systém splátek je pro všechny daný tak, že se v roce 2017 platí cca ⅓ předpokládaných nákladů - tedy 15.000 Kč, další ⅓ v roce 2018 a poslední ⅓ v roce 2019. Podrobněji je to rozepsáno u přihlášky. Budeme rádi, když většina účastníků zvládne dodržet toto nastavení. Jsme nicméně otevřeni individuálním dohodám. V případě potřeby prosím pro konzultaci kontaktujte Tomáše Slavíka – Freda.

Co když nakonec z nějakého důvodu nebudu moci na jamboree odletět?

Doporučujeme využít pojištění, které kryje i různé druhy takovýchto rizik (např. nemoc, úraz apod.). Co se týče zaplacených poplatků, řídí se storno podmínkami, které jsou popsány u přihlášky. Pořadatelé vrátí peníze, které se podaří získat zpět nebo ještě nebudou utraceny. Minimalizací ztráty je vždy nalezení za sebe náhradníka (v tom případě by byly účtovány pouze náklady nutné ke změně jména – u organizátorů v USA a případně na letence).

 

© Junák – český skaut 2018 | Registrační systém

Děkujeme za podporu: